Pengenalan   

SEJATI YONG TAU FOO telah di mulakan pada awal tahun 2009.